September 11 in Philippine History

Hindi makakalimutan ng mga Pilipino ang araw na September 11 dahil ito ang araw na ipinanganak ang pinakamagaling na pangulo ng Pilipinas, Ferdinand E. Marcos.

WATCH and SHARE.

Please like & share:

Help us share the truth.