7 Basic Facts You Might Not Know About Sandro Marcos

Matunog ang pangalang “Sandro Marcos” noong 2016 halalan dahil hindi sa kanyang apelyido na “Marcos” kundi sa kanyang sobrang daming “fans” na napahanga sa kanyang hitsura, karisma, at katalinuhan.  Naging instant celebrity si Marcos sa social media.  Sa kasalukuyan may 272,952 followers sa twitter account: @sandromarcos7.

Pero sino nga ba si Sandro Marcos?  Heto ang pitong mahalagang impormasyon tungkol kay Sandro:1. Sandro’s full name is Ferdinand Alexander Araneta Marcos III.


Please like & share:

Help us share the truth.