Manila International Airport (MIA) of 1982

Noong 1972, inihayag ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos ang Executive Order No. 381 upang paunlarin ang Manila International Airport (MIA) para matugunan ang pangangailangan sa susunod na henerasyon. Kaya noong 1973, gumawa ng pagsusuri ang Airways Engineering Corporation.  Ang detalye ng disenyo ng proyektong paliparan ay hawak ng Renardet-Sauti/Transplan/F.F. Cruz Consultants habang ang disenyo ng… Read more

Help us share the truth.