ANYARI? MACANAS KINAIN ANG ISINUKA NYANG SI BANAT BY | KAMPI KAY MAHARLIKA [641]

Vlogger na may kaso na si Ret. Gen Macanas inichapwera si Bagong Lipunan para kainin ang isinuka nyang si Banat By. Maharlika ipinagtanggol. LOL! Let’s react.

Please like & share:

Help us share the truth.