Bagong Lipunan discovers another member of the yellow media

Napansin ng admin ng BagongLipunan.com na may isang miyembro ng yellow media na panay ang pagpa-advertise sa Facebook at ginagamit ang kanilang sariling bersyon ng Martial Law upang siraan ang mga Marcos.  Sa kanilang video, siniraan din ang website na ito dahil sa paggamit nila ng logo ng Bagong Lipunan.

[The admin of BagongLipunan.com noticed another member of the yellow media that keeps on advertising in Facebook and uses its version of Martial Law to destroy the Marcoses.  In its video, it also slandered this website because it used the logo of Bagong Lipunan.]

 

20160405-bagong-lipunan-discovers-another-member-of-the-yellow-medium

 

Please like & share:

Help us share the truth.