Bakit Hindi Mapakulong Ang Pamilyang Marcos? – Elementary Level Explanation

WARNING: Some words used by the narrator might not be good to hear but it’s just his expression.

Lagpas tatlong dekada na ang nakalipas at lagpas 900 na kaso na ang isinampa ng PCGG ni Cory Aquino laban sa mga Marcoses, pero bakit hindi mapakulong ang pamilyang Marcos? At bakit marami pa rin ang nagpupumilit na magnanakaw daw ang mga Marcoses?

Heto ang “elementary level explanation” ng epic fail ng PCGG (Presidential Commission on Good Government) ni Cory Aquino.

WATCH and LEARN.

Credit: Flippinflips

Watch and Share.
Watch and Share.
Please like & share:

Help us share the truth.