Bangui Windmills (Tatak Marcos)

Ang Bangui Windmills sa Ilocos Norte ay tinaguriang pinakauna sa Southeast Asia at proyekto ni dating Governor Bongbong Marcos. Panoorin at alamin paano ni Bongbong Marcos nagawa ang proyektong ito at paano natulungan ang mga tao sa Ilocos Norte.

[The Bangui Windmills of Ilocos Norte is known to be the first in Southeast Asia and a project of former Governor Bongbong Marcos. Watch and know how Bongbong Marcos accomplished the project and how it helped the people in Ilocos Norte.]

tatak-marcos-bangui-windmills

Please like & share:

Help us share the truth.