BBM VLOGGERS vs MAINSTREAM MEDIA: Know your WORTH!!! [186]

WOULD YOU SPEND MORE FOR LESS VALUABLE? Dapat magpasalamat pa nga ang mga nunalista (bbm) vloggers kay Maharlika, Pebbles, Madame Ely, at iba pang mga vloggers na nagreact doon sa ensaymada issue. Bakit? Tara, let’s discuss mga kaloys!

Please like & share:

Help us share the truth.