BINGO! RAFFY TULFO VS. LIZA MARCOS SA LOTTOHAN SA SENADO [613]

Buminggo na naman tayo sa ating analysis sa “Lottohan sa Senado”. Ano kaya ang napagkasunduan nina Raffy Tulfo at Liza Marcos sa likod ng camera?

Please like & share:

Help us share the truth.