Bongbong Marcos Educates Filipino Voters

Pinangaralan ni Senator Bongbong Marcos ang mga botante kung paano pumili ng mga kandidato na makakatulong sa pag-unlad sa bayan.

[Senator Bongbong Marcos educates the voters on how to choose candidates who can help in the progress of the country.]

Please like & share:

Help us share the truth.