Inauguration Speech of President Ferdinand Marcos in 1965

INAUGURAL ADDRESS OF HIS EXCELLENCY FERDINAND E. MARCOS Delivered at the Quirino Grandstand, Manila on December 30, 1965   Mr. Chief Justice, Mr. Vice‑President, Mr. Speaker, My Countrymen: Sa bisa ng inyong makapangyarihang hatol at sa pamamagitan ng mabiyayang tangkilik ng Dakilang Maykapal, narito ako ngayon sa inyong harap sa pinagkaugalian nang ritwal sa pagtatalaga at… Read more

Help us share the truth.