History of Marcos Ill-gotten Wealth Propaganda

Ang salitang “ill-gotten wealth” ay parating ikinakabit ng mga yellow media sa pangalang Marcos kahit na di napatunayan na magnanakaw ang mga Marcoses.

Pero teka, sino ang source o unang nagpakalat at nagpauso ng mapanirang propaganda na ito laban sa mga Marcoses?

WATCH this video and please SHARE.

Watch, Subscribe, Like, and Share
Read, Like, and Share
Watch, Subscribe, Like, and Share
Watch, Subscribe, Like, and Share
Please like & share:

Help us share the truth.