Marcos’ letter confirms U.S. Air Force kidnapped him and his family in 1986

Hindi kusang umalis ng Pilipinas ang pamilyang Marcos noong kasagsagan ng 1986 EDSA rebolusyon.  Sila ay kinidnap ng mga Amerikano at nilipad papuntang Hawaii.  Ito ang katotohanan na makikita sa liham ni dating Pangulong Marcos.

24 March 1986
Mahal kong mga Kababayang Pilipino;

Ako’y napilitang sumulat sa inyo upang minsan pa’y inyong malaman ang buong katotohanan at upang inyong malinawagan at lubusang maunawaan ang tunay na nangyayari sa akin at sampu ng aking mahal sa buhay noong kami umalis sa Malacanang ng gabing umaga na noong 25 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Dinala kaming lahat sa Helicopter nang US airforce sa Clark Airforce Base patungo sana sa Laoag, Ilocos Norte Ngunit dinala kami sa Guam at dito sa Hikam Air Base sa Hawaii.


Please like & share:

Help us share the truth.