MILYON-MILYONG LUGI SA FIRST DAY NG SHOWING NG MARTYR OR MURDERER! DARRYL YAP NAPAPALUSOT?!! [278]

Tama tayo sa ating analysis na ginawa natin sa ating previous live discussion. Ilang milyon ba ang nalugi?

Please like & share:

Help us share the truth.