P.L.E.D.G.E.S. of Ang Bagong Lipunan (The New Society)

Ang mga programang reporma ng Ang Bagong Lipunan na itinatag ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos na nagsimula noong 1972 ay napaloob sa salitang “PLEDGES”.

[All the reform programs of the New Society, founded by former Philippine president Ferdinand E. Marcos which started in 1972, are covered by the word, “PLEDGES”.] 

Ang ibig sabihin nito ay:

Peace and Order (Kapayapaan at Kaayusan)

Land Reform (Reporma sa Lupa)

Economic Development (Kaunlaran sa Kabuhayan)

Development of moral values (Pagbuo ng etika o kapakanang moral)

Government Reforms (Mga Pagbabago sa Pamahalaan)

Educational Reforms (Mga Pagbabago sa Sistema ng Edukasyon)

Social Services (Serbisyong Panlipunan)

pledges

Please like & share:

Help us share the truth.