Point of View: Martial Law of Marcos

By : GINOONG LAWIN

My Point of View

I wrote this article to express my own conviction regarding the declaration of martial law by our great late President Marcos. I want to prove that Marcos had good reasons in declaring martial law, that was, to restore the country’s peace and order and to save the Republic of the Philippines from the communist insurrection and seccessionist rebels through military means based on 1935 constitution. This was a heroic deed of President Marcos.

point-view-marcos-martial-law

FAQs about Presidential Proclamation No.1081

Tanong : Ano ang Martial Law?
Sagot : Ito ay ang karapatan ng estado na mapasailalim sa kapangyarihang militar ang bansa batay sa itinakda ng konstitusyon.
Tanong : Kailan ito nilagdaan ni Pangulong Marcos?
Sagot : Septyembre 17, 1972. Septyembre 21, 1972 ng pormal na ihayag sa publiko.
Tanong : Kailan ito dapat ideklara?
Sagot : Kung may malawak na kaguluhan tulad ng karahasan, paglabag sa batas, pagsalakay at rebelyon.
Tanong : Sa PP1081, pinatigil ba ang gobyernong sibil upang palitan ng pamahalaang militar?
Sagot : Hindi pinalitan ng pamahalaang militar, nagpatuloy parin ang gobyernong sibil.
Tanong : Sinangguni ba ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang bayan kung nais ipagpatuloy ang Batas-Militar?
Sagot : Oo. In 1976, President Ferdinand Marcos issued Presidential Decrees 991 and 1033 calling for a constitutional referendum, set on October 16, 1976. The voters were asked whether they wanted to lift the ongoing martial law since 1972; the majority approved its continuation.
Tanong : Kailan ipinatigil ni Pangulong Marcos ang Martial Law?
Sagot : Enero 17, 1981.

Please like & share:

Help us share the truth.