Reaction to Sister Mary John Mananzan’s Statement Against Marcos

It is clearly stated in the 1987 Philippine Constitution Article 2, Section 6. “The separation of Church and State shall be inviolable.”

Si Sister Mary John Mananzan ay ang pinakakilalang madre na anti-Marcos. Kaya tinawag sya na “Yellow Nun” dahil sya ang ginagamit ng dilaw para mang-uto ng mga Pilipino. Ang lumalabas sa bunganga ni Sister Mary ay taliwas sa katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Pangulong Ferdinand E. Marcos.

Panoorin ang reaction ni Flippinflips sa mga kasinungalingan ni Sister Mary.

WATCH and Share!

Watch and Share
Watch and Share
Please like & share:

Help us share the truth.