Truth about West Philippine Sea under Marcos Era

Gaano ba kabagsik ang ating militar noong time ni Marcos at basta na lang magpapasabog ang Philippine Navy ng mga infrastructures ng dayuhan doon sa West Philippine Sea?

Tama ba ang sinabi ni Professor? Fact-check natin si Prof. Rommel Banlaoi.

Watch and share.

Watch and Share.
Watch and Share.
Please like & share:

Help us share the truth.