Ferdinand Marcos initiated China-Philippines diplomatic ties in 1975

Noong June 9, 1975 sa Beijing, China, si late Premier Zhou Enlai at si dating pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay pumirma ng “joint communiqué” para sa pagtatatag ng diplomatikong relasyon at pormal na pagtatatag ang diplomatikong relasyon sa antas ng embahador.  Nagpirmahan din ang Pilipinas at China ng “Joint Trade Agreement”.

Noong 1977, ang China at Pilipinas ay inumpisahan ang taunang “bureau-level Trade Joint Commitee meeting” na ang pinag-uusapan ay ang pirmahan ang protokol ng kalakalan at kaayusan sa pangunahing “import” at “export” ng mga kailanganin ng dalawang bansa.

Noong 1978, ang China at Pilipinas ay pinirmahan ang “Agreement on Scientific and Technical Cooperation”.  At noong 1979, pinirmahan ng dalawang bansa ang “Cultural Cooperation Agreement” at “Air Services Agreement”.

marcos-initiated-china-philippines-diplomatic-ties

[On June 9, 1975, the late Premier Zhou Enlai and the late Philippine President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos signed a joint communiqué of the establishment of diplomatic ties in Beijing and formally established diplomatic relations at ambassadorial level. Also, the Philippines and the PRC also signed a joint trade agreement.

In 1977, China and the Philippines began their annual bureau-level Trade Joint Committee meeting, discussing the signing of trade protocols and arrangements for the major import and export commodities between the two countries.  

In 1978, China and Philippines signed an “Agreement on Scientific and Technical Cooperation”.  And in 1979, the two countries signed the “Cultural Cooperation Agreement” and the “Air Services Agreement”.]

Please like & share:

Help us share the truth.