State Visit to the USSR of President Ferdinand E. Marcos

USSR (May 21 – June 7, 1976).   Binisita ng pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand E. Marcos at unang-ginang Imelda Marcos ang bansang USSR (Union of Soviet Socialist Republics) para sa pagtatatag ng diplomatikong relasyon.

[The Philippine President Ferdinand E. Marcos and First Lady Imelda Marcos visited the country, USSR (Union of Soviet Socialist Republics), for the first time to establish diplomatic relations.]


Please like & share:

Help us share the truth.