Filipinos celebrate September 21 as Araw Ng Kaligtasan

Itinago ng yellow media ang tunay na dahilan ng pagdeklara ng Martial Law ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos.  Puro negatibong istorya ang pinapalabas ng yellow TV channels at puro kasiraan ang naisulat sa yellow history textbooks.  Pero dahil sa social media at internet na di kayang kontrolin ng yellow oligarkiya, lumalabas ang totoong dahilan kung bakit kailangang magdeklara ng Martial Law si pangulong Marcos noong September 21, 1972.

(The yellow media is hiding the truth about the real reason why former President Ferdinand E. Marcos declared Martial Law.  Always negative stories are being shown by the yellow TV channels and written in the yellow history textbooks.  But because of social media and the internet, that can’t be controlled by the yellow oligarchy, the truth is going out about the real reason why former president Marcos should declare Martial Law in September 21, 1972.)

Panoorin ang video na ito upang malaman mo ang pinakamabigat na dahilan.

(Watch this video to know the real reason.)

Justice-For-Marcos-03

Ang layunin ng Martial Law ay mailigtas ang Pilipinas sa mga komunistang rebelde na suportado ng bansang China.  At dahil dyan maituturing natin na bayani si dating pangulong Marcos at dapat gunitain natin ang September 21 bilang Araw ng Kaligtasan.

(The main objective of Martial Law is to save the Philippines from communist rebels supported by China.  And because of this, we can consider former president Marcos as hero and that we should commemorate September 21 as the Day of Salvation.)

“Let’s not forget the day that saved Philippines from becoming a communist country.”

filipinos-celebrate-september-21-as-araw-ng-kaligtasan

 

Bago pa man ang Martial Law, may naisulat na si dating pangulong Marcos sa kanyang diary noong 1970 tungkol sa mga rason kung bakit niya nilalabanan ang komunismo.

(Before the Martial Law, former president Marcos already wrote in his diary in 1970 about the reasons why he is fighting communism.)

Diary-of-Marcos-Cover-1970-02-01

Alam na siguro ni Marcos ang mga plano ng kanyang karibal sa pulitika na si dating senador Ninoy Aquino.  Ito rin ang sinasabi ng isang MNLF Director na si Ninoy Aquino ang dahilan kung bakit nagdeklara ng Martial Law.

(Marcos already knew the plan of his political rival, former senator Ninoy Aquino.  This is also said by an MNLF Director that Ninoy Aquino is the reason of the declaration of Martial Law.) 

ninoy-root-cause-of-martial-law-mnlf

 

Please like & share:

Help us share the truth.