Imelda Marcos defines the true meaning of “dictator” in 7 seconds

Sa isang interview ni Mel Tiangco, pinaliwanag ni dating unang ginang Imelda Marcos ang tunay na kahulugan ng diktador sa loob ng pitong segundo.  Panoorin at huwag kalimutang i-share ang video.

[In an interview with Mel Tiangco, former First Lady Imelda Marcos defines the true meaning of dictator in 7 seconds.  Watch and don’t for to share the video.]

Please like & share:

Help us share the truth.