Netizens reject ABS-CBN’s anti-Marcos article

Alam ng karamihan na ang ABS-CBN media ay puro lang negatibo ang binabalita tungkol sa mga Marcoses at tinatago ang mga magagandang nagawa nila sa bansa.  Pero dahil sa social media at internet, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na malaman ang mga magagandang proyekto, imprastraktura, at maka-Pilipinong batas ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.   Napagtanto rin ng mga Pilipino na si Marcos ay biktima ng black propaganda ng mga oligarkiya at si Marcos talaga ang tunay na may malasakit sa taong bayan.  At dahil dyan, di na basta-basta sumasang-ayon ang mga Pilipino sa mga paninira ng mga manunulat ng ABS-CBN media tungkol kay Marcos.

ABS-CBN-writers-desperate-move

Netizens don’t agree with ABS-CBN media writers as can be observed in the comment section of Facebook.

 

(Most of the people know that ABS-CBN media is known for publishing negative news and stories about the Marcoses and hiding the good things they have done to the country.  But because of social media and the internet, Filipinos were given the chance to know more about the great projects, infrastructures, and pro-Filipino laws of the former president Ferdinand E. Marcos.  Filipinos also realized that Marcos was a victim of black propaganda orchestrated by the Oligarchy and that Marcos really cared for the Filipinos.  And because of that, Filipinos don’t easily agree to the negative news about Marcos written by ABS-CBN media writers.)

 

 

 

Please like & share:

Help us share the truth.